Astrologi

Astrologi är läran om hur planeterna påverkar oss människor och de skeenden och händelser som äger rum. Den mest populära astrologiska tekniken just nu är det personliga horoskopet.

Vad är ett horoskop?
Det är en karta som visar hur planeterna stod vid ditt födelseögonblick. Det du behöver är ÅÅ-MM-DD, tid och plats för att kunna räkna fram ett horoskop. Platsen behöver du för att veta exakt var planeterna stod och för att räkna fram ascendenten som är den viktigaste positionen i hela horoskopet. I horoskopet kan vi se en människas egenskaper, styrkor, svagheter mm.