Kinesiotejping

Kinesiotejpen förkortar läknings- och rehabiliteringstiden vid skador samt lindrar smärta. Därför har den blivit mycket populär inom idrottsvärlden men används med fördel även utanför idrotten.
Förutom att den ger ökad blodcirkulation ger den också ett förbättrat lymfflöde vilket snabbt minskar svullnad.
Tejpningen ger dig stöd och balans utan att hindra rörelsefriheten och effekten är oftast omedelbar.

  • Muskelfascian ( bindvävshinna som omger en muskel) lyfts, vilket gör att vävnadsvätska och blod under huden lättare kan transporteras bort vid tex inflammation och ödem. Både lymf- och blodcirkulationen ökar.
  • Det sensoriska nervsystemet  stimuleras.Vilket gör att rörelser både kan underlättas och förhindras.
  • Vid en nervinklämning kan smärtan minskas
  • När en led ”hoppat ur led” hjälper tejpen fascia och muskler att återfå sin funktion genom att minska muskelspänningen runt leden.
  • Rehabiliterar 24 timmar per dygn.