Koppning

Fördelar:

  • Den är i stort sett smärtfri
  • Är du ”knakrädd” så är detta en metod för dig
  • Du känner dig mjuk i musklerna
  • Minskad svullnad
  • Minskad smärta
  • Förbättrad cirkulation
  • Främjar blodcirkulationen i muskler och underhud –
  • Spänningar och stagnationer skingras och det skapas en väg för toxiner att lämna kroppen
  • Den liknar en mycket djup bindvävsmassage, cirkulationen ökar och slaggprodukter i underhuden frisätts.
  • Även nervsystemet påverkas så att spänningar reduceras.