Meditation & Trummeditation

Meditation är ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för avslappning för både kroppen och mentalt. Det är en koncentration i din andning, uppmärksamhet på den egna kroppen som helhet, energicentra i kroppen som kallas chakra. Detta kan göras med din egen fantasi eller vägledd meditation i grupp eller från en cd skiva.

Detta skapar förutsättning för ett inre lugn som gör att du kan hantera både tankar och känslor lättare. I sin tur skapar detta ett ökat allmänt välbefinnande, minskar stresskänslor och påverkar blodtrycket positivt. Det har på senare tid gjorts vetenskapliga tester som visar på att meditation har en mycket god inverkan på en lång rad stressrelaterade besvär.