Reiki Healing

Det finns lika många healingsorter som det finns människor, ingen är den andra lik genom att vi alla upplever på en individuell nivå. En healing kan vara så mycket, allt från att sända kärlek, ljus och omtanke till att ”operera” i människans energifält för att lindra smärta. Det går aldrig att bota en sjukdom med healing. Det som händer är att energiflödet i kroppen höjs och kroppens egen läkning kommer igång lättare.
Fördelar:

  • Du får en känsla av lugn och välbehag
  • Du kan uppleva utanför kroppen upplevelser
  • Du kan få se ljus och färger
  • Träffa änglar
  • Möta avlidna släktingar
  • Träffa din andliga guide
  • En känsla av att din ”ryggsäck” har släppts
  • Du kan få en klarare bild av saker runt omkring dig och får en större förståelse för ditt liv
  • Blodcirkulationen kommer igång
  • Gamla undangömda känslor kommer fram i ljuset och får en lindring och kan upplösas