Reikihealing steg 1

Datum: Ring/sms på tel-nr 0762568535 för intresseanmälan

Kostnad: 1750 kr.

Reiki är den form av healing som är mest känd, men som är ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat.Den förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om du är spirituell eller vetenskapligt lagd, och du behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Hur fungerar Reiki?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar ”må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början. // http://www.reikiforbundet.se/vad-ar-reiki/introduktion

Känner du att du vill kunna hjälpa andra människor att må bra.

Har du besvär i kroppen som inte har någon logisk förklaring.

Då kan reikihealing vara en behandlingsmetod som passar just dig.

Kursinnehåll:

  • Information om Reiki
  • Vad är chakra och dess betydelse
  • Grundpositionerna för att göra en Reikisession
  • Initiering av Reiki
  • meditationer

Kursmaterial:

  • Arbetsblad
  • –          Fika. Te/kaffe, frukt.Medtag egen lunch

Boka din kursplats inne hos oss. Ring/sms 0762568535.