Strain-counterstrain (Tilläggsbehandlingar)

I denna metod undersöks smärtsamma punkter (tenderpoints) och muskeln försätts i en smärtfri position där den påverkade muskeln blir så kort som möjligt. Denna position hålls stilla i 90 sek för att därefter föras tillbaka till normalposition. På detta vis normaliseras den avvikande neurologiska aktiviteten i den påverkade vävnaden.