Tarotkort

Tarotkort handlar om att spå dig inför framtiden. När vi använder tarotkort jobbar vi med intuitionen och får en känsla som är en ledtråd. Den känslan blir som en historia om dina innersta tankar om ditt liv, såsom dina förväntningar, rädslor och reaktioner inför framtiden.

Vad innebär detta?
Kortens bilder ger oss en mycket värdefull inblick. De säger något om dig. Den plockar fram sidor som du kanske gömt eller förträngt.

Om du möter kortens berättelse med ett öppet sinne kan det hjälpa dig att acceptera dig själv, och se livet på ett annat sätt, få en ny syn på helheten och får dig att inse att du är så mycket mer.