Yoga i Borlänge

Ändamålet med yoga är att minska stress, hålla kroppen smidig och öka välbefinnandet och hälsa.

Den handlar om att ge sig hän och släppa taget för att stilla kropp och sinne. Det är en motvikt till yangbaserade, mer fysiskt krävande yogaformer.
Yoga kännetecknas av passiva positioner med en lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och medveten närvaro. Varje position hålls i minst 3-5 minuter vilket även ger oss tid att även lugna sinnet.